Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Tháng 12 : 445
Năm 2022 : 101.425
 • Hồ Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912858007
  • Email:
   hohanghohang@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Minh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0936456045
  • Email:
   nguyenpi1190@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976939782
  • Email:
   huanythao.ast@gmail.com
 • Đỗ Hải Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0966650455
  • Email:
   quanphuongnb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Anh văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936201516
  • Email:
   chiennguyen302@gmail.com
 • Trần Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01665255688
  • Email:
   hieuc2ad@gmail.com
 • Nguyễn Ánh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0902102092
  • Email:
   anhngoc.nguyen0410@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới