Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Tháng 10 : 1.093
Năm 2022 : 97.286
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng-GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985337648
  • Email:
   huongngocad2@gmail.com
 • Mai Văn Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913393995
  • Email:
   vuongthcsnamcuong@gmail.com
 • Phan Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904836991
  • Email:
   nguyenphanhalinh@gmail.com
 • Đặng Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982936984
  • Email:
   danghuyen1822@gmail.com
 • Đặng Thị Thu Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984602912
  • Email:
   dangthithuvinh@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916292896
  • Email:
   nguyenthangnt7781@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986407668
  • Email:
   hoaanduong@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới