Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Tháng 07 : 346
Năm 2019 : 6.793
  • Hồ Minh Hằng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Âm nhạc
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0912858007
    • Email:
      hohanghohang@yahoo.com.vn
  • Nguyễn Minh Phượng
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Tiếng Anh
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0936456045
    • Email:
      nguyenpi1190@gmail.com
  • Nguyễn Thị Ước
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Mỹ thuật
    • Học hàm, học vị:
      Cao đẳng
    • Điện thoại:
      0976939782
    • Email:
      huanythao.ast@gmail.com
  • Phạm Thị Thanh Phương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Vật lý
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0974946647
    • Email:
      thanhphuong191@gmail.com
  • Nguyễn Thị Minh Huệ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Tin học
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0988301086
    • Email:
      nguyenminhhue1986@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thúy Đường
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng - GV Toán
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0936383664
    • Email:
      duongtam7773@gmail.com
  • Nguyễn Thị Trang
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Toán
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0983444688
    • Email:
      c2ad.nguyentrang@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thanh Hường
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng-GV Ngữ văn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0985337648
    • Email:
      huongngocad2@gmail.com
  • Mai Văn Vương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Ngữ văn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0913393995
    • Email:
      vuongthcsnamcuong@gmail.com
  • Phan Thị Hà
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Ngữ văn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0904836991
    • Email:
      nguyenphanhalinh@gmail.com
  • Nguyễn Lan Phương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Toán
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sỹ
    • Điện thoại:
      0988074488
    • Email:
      lphuongxinh@yahoo.com
  • Đặng Thị Thanh Huyền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Ngữ văn
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0982936984
    • Email:
      danghuyen1822@gmail.com
Video Clip
Tài liệu mới