Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 17
Năm 2023 : 568
 • Hồ Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912858007
  • Email:
   hohanghohang@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Minh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0936456045
  • Email:
   nguyenpi1190@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976939782
  • Email:
   huanythao.ast@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974946647
  • Email:
   thanhphuong191@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988301086
  • Email:
   nguyenminhhue1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Đường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936383664
  • Email:
   duongtam7773@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983444688
  • Email:
   c2ad.nguyentrang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng-GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985337648
  • Email:
   huongngocad2@gmail.com
 • Mai Văn Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913393995
  • Email:
   vuongthcsnamcuong@gmail.com
 • Phan Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904836991
  • Email:
   nguyenphanhalinh@gmail.com
 • Nguyễn Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0988074488
  • Email:
   lphuongxinh@yahoo.com
 • Đặng Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982936984
  • Email:
   danghuyen1822@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới